Veel huishoudens hebben tijdens de coronacrisis te maken met een plotselinge, onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomsten. Het kabinet heeft in de diverse steunpakketten maatregelen genomen om deze huishoudens te ondersteunen. Desondanks bieden de bestaande en tijdelijke voorzieningen mogelijk nog onvoldoende ondersteuning, omdat noodzakelijke kosten doorlopen en niet op korte termijn kunnen worden teruggeschroefd. Zij lopen daardoor het risico op het opbouwen van schulden. Het kabinet heeft 260 miljoen vrijgemaakt voor de Tijdelijke Ondersteuning van Noodzakelijke Kosten (TONK) in de eerste helft van 2021. Recentelijk is de TONK regeling verlengd tot 1 oktober 2021 en zijn de voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen alsmede de bedragen van de tegemoetkoming aangepast.

Op deze pagina leest u meer over de mogelijkheden en voorwaarden om de TONK aan te vragen als u in Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot of Reusel-De Mierden woont.

Voor wie geldt deze regeling?

U kunt in aanmerking komen voor een TONK-uitkering als u voldoet aan deze voorwaarden:

 • U heeft ten opzichten van vorig jaar te maken gehad met een verlies aan inkomen van minimaal 30%.
 • Dit verlies aan inkomen komt door de coronamaatregelen.
 • Uw inkomen zal de komende maanden naar verwachting niet stijgen.
 • U heeft op dit moment minder dan €31.340,- voor alleenstaande en €62.680,- indien u een huishouden vormt met een partner en/of kinderen aan beschikbare geldmiddelen. Het gaat bijvoorbeeld om contant geld, geld op de (spaar)rekening van uzelf, uw eventuele partner en kind(eren) en de waarde van beleggingen of bitcoins.
  Bent u ondernemer? Vermogen in uw onderneming hoeft u niet mee te tellen. Een tegemoetkoming voor vaste lasten (TVL) of voor loonkosten (NOW) ook niet.
 • U woont in een woning waarvan u de hoofdhuurder of de eigenaar bent.
 • De kosten van uw huur of hypotheek en de rekeningen voor gas, water- en elektriciteit en opstal en inboedelverzekeringen en dergelijke bedragen samen minimaal 40% voor een alleenstaande en 35% bij een partnerschap of meer van uw inkomen op dit moment.

Recht op een andere financiële regeling of uitkering?

Heeft u misschien recht op een andere financiële regeling of uitkering, zoals een toeslag van UWV op uw WW-uitkering? Dan moet u die eerst aanvragen. Komt u niet in aanmerking voor een andere regeling? Of heeft u met deze regeling erbij nog te weinig inkomen om uw woonkosten te betalen? Dan kunt u recht hebben op de TONK-uitkering.

Bent u ondernemer en heeft u een Tozo-uitkering? Dan kan de TONK hierop een aanvulling zijn.

Hoe hoog is de TONK-uitkering?

Dat hangt af van uw situatie. Om de hoogte van de TONK-uitkering te berekenen kijken we naar:

 • de hoogte van uw (woon)kosten;
 • uw inkomen op dit moment;
 • welk deel van de kosten u zelf nog kunt betalen met dit inkomen (uw draagkracht).

U mag de TONK-uitkering meestal houden. Maar in sommige situaties mag de gemeente ook beslissen dat u de uitkering als lening krijgt, bijvoorbeeld als u weet dat u binnenkort een groot bedrag ontvangt. U moet de TONK-uitkering dan later terugbetalen.

De hoogte hangt af van uw woonquote. De woonquote is de verhouding tussen enerzijds de toepasselijke woonlasten en anderzijds het actuele inkomen, uitgedrukt in een percentage. De maximale tegemoetkoming op basis van deze regeling bedraagt:

Maximale tegemoetkoming TONK
Periode 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021: Periode 1 juli 2021 tot en met 30 september 2021:
€ 3.000,- voor een huishouden op basis van het lage percentage woonquote € 1.500,- voor een huishouden op basis van het lage percentage woonquote
€ 6.000,- voor een huishouden op basis van het hoge percentage woonquote € 3.000,- voor een huishouden op basis van het hoge percentage woonquote

De tegemoetkoming wordt eenmalig voor de periode waarvoor een tegemoetkoming is aangevraagd verstrekt.

Hoe lang duurt de TONK-uitkering?

U kunt een aanvraag doen voor een TONK-uitkering voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 en/of voor de periode van 1 juli 2021 tot en met 30 september 2021. U kunt dit aanvragen met terugwerkende kracht. Een aanvraag voor een TONK-uitkering kunt u indienen tot 1 november 2021. De tegemoetkoming wordt eenmalig voor de periode waarvoor een tegemoetkoming is aangevraagd verstrekt.
 

Aanvraagformulier TONK

Om de TONK-uitkering aan te vragen moet u het aanvraagformulier invullen. Vul dit formulier helemaal en naar waarheid in. Stuur ook de gevraagde gegevens mee. Heeft u het formulier volledig ingevuld, alle gevraagde gegevens ingeleverd en zijn er geen bijzonderheden? Dan krijgt u zo snel mogelijk bericht over uw aanvraag. 

U kunt uw ingevulde formulier sturen per mail naar emailadres: TONK@kempengemeenten.nl 
of naar ons postadres:
Samenwerking Kempengemeenten

t.a.v. Administratie MD
Postbus 66
5530 AB Bladel

Infographic aanvragen TONK

Infographic TONK. Tekstversie beschikbaar via link na afbeelding of door op de afbeelding te klikken.

Tekstversie infographic TONK

Heeft gevonden wat u zocht?