Veel huishoudens hebben tijdens de coronacrisis te maken met een plotselinge, onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomsten. Het kabinet heeft in de diverse steunpakketten maatregelen genomen om deze huishoudens te ondersteunen. Desondanks bieden de bestaande en tijdelijke voorzieningen mogelijk nog onvoldoende ondersteuning, omdat noodzakelijke kosten doorlopen en niet op korte termijn kunnen worden teruggeschroefd. Zij lopen daardoor het risico op het opbouwen van schulden. Het kabinet heeft 260 miljoen vrijgemaakt voor de Tijdelijke Ondersteuning van Noodzakelijke Kosten (TONK) in de eerste helft van 2021.

Op deze pagina leest u meer over de mogelijkheden en voorwaarden om de TONK aan te vragen als u in Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot of Reusel-De Mierden woont.

Voor wie geldt deze regeling?

U kunt in aanmerking komen voor een TONK-uitkering als u voldoet aan deze voorwaarden:

 • U heeft ten opzichten van vorig jaar te maken gehad met een verlies aan inkomen van minimaal 30%.
 • Dit verlies aan inkomen komt door de coronamaatregelen.
 • Uw inkomen zal de komende maanden naar verwachting niet stijgen.
 • U heeft op dit moment minder dan €31.340,- voor alleenstaande en €62.680,- indien u een huishouden vormt met een partner en/of kinderen aan beschikbare geldmiddelen. Het gaat bijvoorbeeld om contant geld, geld op de (spaar)rekening van uzelf, uw eventuele partner en kind(eren) en de waarde van beleggingen of bitcoins.
  Bent u ondernemer? Vermogen in uw onderneming hoeft u niet mee te tellen. Een tegemoetkoming voor vaste lasten (TVL) of voor loonkosten (NOW) ook niet.
 • U woont in een woning waarvan u de hoofdhuurder of de eigenaar bent.
 • De kosten van uw huur of hypotheek en de rekeningen voor gas, water- en elektriciteit en opstal en inboedelverzekeringen en dergelijke bedragen samen minimaal 40% voor een alleenstaande en 35% bij een partnerschap of meer van uw inkomen op dit moment].
 • U ontvangt geen huurtoeslag of woonkostentoeslag en kunt hier ook geen aanspraak op maken.  

Recht op een andere financiële regeling of uitkering?

Heeft u misschien recht op een andere financiële regeling of uitkering, zoals een toeslag van UWV op uw WW-uitkering? Dan moet u die eerst aanvragen. Komt u niet in aanmerking voor een andere regeling? Of heeft u met deze regeling erbij nog te weinig inkomen om uw woonkosten te betalen? Dan kunt u recht hebben op de TONK-uitkering.

Bent u ondernemer en heeft u een Tozo-uitkering? Dan kan de TONK hierop een aanvulling zijn.

Hoe hoog is de TONK-uitkering?

Dat hangt af van uw situatie. Om de hoogte van de TONK-uitkering te berekenen kijken we naar:

 • de hoogte van uw (woon)kosten;
 • uw inkomen op dit moment;
 • welk deel van de kosten u zelf nog kunt betalen met dit inkomen (uw draagkracht).

U mag de TONK-uitkering meestal houden. Maar in sommige situaties mag de gemeente ook beslissen dat u de uitkering als lening krijgt, bijvoorbeeld als u weet dat u binnenkort een groot bedrag ontvangt. U moet de TONK-uitkering dan later terugbetalen.

De hoogte van de TONK is door de gemeenten vastgesteld op €1.500,- voor een enkele TONK en €3.000,- voor een dubbele TONK. De hoogte hangt af van uw woonquote. De woonquote is de verhouding tussen enerzijds de toepasselijke woonlasten en anderzijds het actuele inkomen, uitgedrukt in een percentage.

Hoe lang duurt de TONK-uitkering?

U kunt de TONK-uitkering voor de periode 1 januari 2021 tot en met juni 2021 aanvragen. U kunt dit aanvragen met terugwerkende kracht. Deze uitkering wordt in één bedrag eenmalig aan u verstrekt.

Aanvraagformulier TONK

Om de TONK-uitkering aan te vragen moet u het aanvraagformulier invullen. Vul dit formulier helemaal en naar waarheid in. Stuur ook de gevraagde gegevens mee. Heeft u het formulier volledig ingevuld, alle gevraagde gegevens ingeleverd en zijn er geen bijzonderheden? Dan krijgt u zo snel mogelijk bericht over uw aanvraag. 

U kunt uw ingevulde formulier sturen per mail naar emailadres: TONK@kempengemeenten.nl 
of naar ons postadres:
Samenwerking Kempengemeenten

t.a.v. Administratie MD
Postbus 66
5530 AB Bladel

Heeft gevonden wat u zocht?