De TONK is bedoeld voor huishoudens die door de huidige omstandigheden (Covid-19) te maken hebben met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen, en die daardoor noodzakelijke kosten niet meer kunnen voldoen en voor wie andere regelingen niet of onvoldoende soelaas bieden.

De TONK gaat met terugwerkende kracht gelden van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021.

De TONK wordt onder het juridische kader van de bijzondere bijstand uitgevoerd.

De handreiking voor gemeenten is volgens de informatie van de Rijksoverheid rond 1 februari 2021 gereed. De verwachting is dat in april 2021 de aanvragen kunnen worden gedaan. Wanneer en hoe de eventuele aanvragen kunnen worden ingediend door inwoners van Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot, Reusel-De Mierden leest u op de pagina TONK aanvragen.