Meldpunt toeslagenaffaire 

Veel mensen zijn financieel in de problemen geraakt doordat de belastingdienst onterecht toeslagen heeft teruggevorderd, we kennen dit in Nederland als de Toeslagenaffaire. Als partner in het voorliggend veld kunt u een belangrijke rol spelen in het helpen van inwoners die getroffen zijn door de terugvorderingsactie. In dit bericht vraag ik u ouders te wijzen op het Meldpunt toeslagen van de Belastingdienst en het Meldpunt Vroegsignalering van de Kempengemeenten.

Meldpunt toeslagen Belastingdienst

Ouders moeten zich melden bij de Belastingdienst om onderdeel te zijn van de hersteloperatie.  Na aanmelding krijgen ouders een bevestigingsbrief van de Belastingdienst (dit is de bevestiging dat zij tot de doelgroep behoren).  https://services.belastingdienst.nl/toeslagen-herstel/aanmelden-voor-herstel/

Meldpunt Vroegsignalering

De Kempengemeenten heeft een speciaal meldpunt ingericht voor inwoners met financiële problemen.  Inwoners die getroffen zijn door deze affaire kunnen zich melden bij het meldpunt Vroegsignalering:vroegsignalering@kempengemeenten.nl. Hier kunnen zij met vragen en problemen terecht en worden eventueel verder geholpen als er een beroep gedaan zou moeten worden op schuldhulpverlening.