Wat moet u weten en aanleveren bij uw aanvraag eenmalige energietoeslag

Heeft u vragen over wat u moet aanleveren bij een aanvraag energietoeslag? Hierover leest u meer in de antwoorden op veelgestelde vragen rondom aanvragen van energietoeslag.

Kan ik de energietoeslag voor 2023 al aanvragen?

Het kabinet heeft op 20 september 2022 aangekondigd dat de eenmalige energietoeslag van € 1.300,00 opnieuw wordt uitbetaald in 2023. Op dit moment is het nog niet mogelijk om een nieuwe aanvraag in te dienen voor de energietoeslag 2023. Het kabinet heeft ook bekend gemaakt dat gemeenten een voorschot zouden kunnen geven van € 500,00. Helaas is dit bij ons (nog) niet mogelijk. Eind december 2022 verwachten we meer duidelijkheid over de regeling en de uitbetaling van de energietoeslag 2023.

Zodra er meer informatie is, vind je die hier:  https://www.kempengemeenten.nl/energietoeslag

Hoe kan ik het extra bedrag van E500,- aanvragen? Wanneer krijg ik het extra bedrag van E500,- op mijn bankrekening?

Als het bedrag van € 800,- aan energietoeslag al aan u is toegekend dan hoeft u niets te doen. U krijgt in oktober de overige € 500,- automatisch uitbetaald.

Wordt de energietoeslag ná 1 oktober 2022 aan u toegekend? Dan krijgt u na beoordeling het bedrag van € 1300,- ineens uitbetaald.

Ik heb geen bevestiging gekregen. Is mijn aanvraag wel goed ontvangen?

U ontvangt van ons een bericht zodra uw aanvraag voor energietoeslag door een consulent in behandeling is genomen. In dit bericht staat meer informatie rondom de verdere behandeling en afwikkeling van uw aanvraag. Wij verzoeken u vriendelijk om dit bericht af te wachten. In verband met de grote hoeveelheid aanvragen kan dit wat langer duren dan dat u van ons gewend bent.  

Wanneer krijg ik bericht of mijn aanvraag energietoeslag is toegekend?

In het bericht dat u ontvangt zodra uw aanvraag in behandeling is genomen, staat meer informatie over de verdere afwikkeling van uw aanvraag. Wij streven ernaar binnen de wettelijke beslistermijn van acht weken te beslissen op uw aanvraag. Zodra er een besluit is genomen op uw aanvraag zal de energietoeslag binnen twee weken aan u uitbetaald worden. 

Wanneer wordt de energietoeslag uitbetaald?

Als u geen aanvraagformulier hoeft in te vullen omdat u de energietoeslag automatisch (ambtshalve) toegekend krijgt, wordt de energietoeslag uiterlijk 31 mei 2022 uitbetaald.


Als u wel zelf een aanvraagformulier moet invullen ontvangt u bericht zodra uw aanvraag in behandeling is genomen. Daarin staat meer informatie over de verdere afwikkeling van uw aanvraag. Wij streven ernaar binnen de wettelijke beslistermijn van acht weken te beslissen op uw aanvraag. Zodra er een besluit is genomen op uw aanvraag zal de energietoeslag binnen twee weken aan u uitbetaald worden. 

Wat kan ik doen als ik iets ben vergeten of per ongeluk fout in mijn aanvraag heb gemaakt?

In het geval dat u iets vergeten bent in te vullen op het aanvraagformulier of de noodzakelijke bijlage(n) ontbreken, zal de consulent die uw aanvraag in behandeling heeft contact met u opnemen om uw aanvraag alsnog in orde te maken.

In het geval dat u een fout heeft gemaakt bij het invullen van het aanvraagformulier verzoeken we u dit spoedig te melden. Dit kan via e-mail: md@kempengemeenten.nl of tijdens het dagelijks telefonisch spreekuur tussen 9.00 uur en 11.00 uur via 0497 - 74 55 44.

Waar kan ik het aanvraagformulier energietoeslag vinden?

Ga naar de het nieuwsbericht op de website www.kempengemeenten.nl en klik op het nieuwsbericht met titel ‘Aanvragen eenmalige energietoeslag 2022". Daarin leest u de uitleg over welke personen geen aanvraagformulier hoeven in te dienen en automatisch de energietoeslag ontvangen. Ook leest u de voorwaarden voor toekenning van de energietoeslag en de uitsluitingsgronden wanneer u geen recht hebt op de toeslag. Onder aan de pagina van dat nieuwsbericht Aanvragen eenmalige energietoeslag 2022 vindt u het aanvraagformulier Eenmalige energietoeslag 2022 in pdf-bestand.

Hoe kan ik het aanvraagformulier energietoeslag van de website halen, het formulier invullen en aanleveren bij de gemeente?

Het aanvraagformulier energietoeslag kunt u gemakkelijk downloaden van de website en printen. Vervolgens kunt u het formulier invullen met pen en per post of per mail aan MD retour zenden.
Indien u per mail het formulier wilt insturen dan moet u ingevulde formulier zelf inscannen en dan als bijlage via mail verzenden.

Kan ik een papieren versie van het aanvraagformulier energietoeslag per post ontvangen?

U kunt het aanvraagformulier energietoeslag niet via de website ophalen? U heeft geen computer, internet of printer?
Uiteraard kunt u het aanvraagformulier ook per post toegezonden krijgen. Neem hiervoor contact met ons op via telefoonnummer 0497 - 74 55 44 of per mail md@kempengemeenten.nl. We sturen u dan spoedig een papieren exemplaar toe zodat u dit kunt invullen.

Waar moet ik het aanvraagformulier energietoeslag naar toe sturen?

U kunt het ingevulde aanvraagformulier met de gevraagde bijlagen sturen naar:

 • Per post naar adres:
  Maatschappelijke Dienstverlening 
  Postbus 66
  5530 AB Bladel
 • Per mail: 
  md@kempengemeenten.nl onder vermelding van “aanvraag tegemoetkoming"

Welke documenten moet ik meesturen bij het aanvraagformulier energietoeslag?

De volgende bijlagen moeten worden bijgevoegd bij uw aanvraag:

 • Een kopie van een geldig paspoort, identiteitskaart of verblijfsdocument (geen rijbewijs!) van uzelf en (indien van toepassing) van uw partner;
 • Bewijsstukken van al uw inkomsten van de maand voorafgaande aan de datum van aanvraag van uzelf en uw partner.
  Toelichting: Als u in april 2022 de aanvraag doet, dan levert u de bewijsstukken van al uw inkomsten van de maand maart 2022 aan. Dit kan zijn een loonstrookje of een uitkeringsspecificatie (meest recente!). Indien het een zelfstandige ondernemer betreft de (voorlopige) aanslag van de Belastingdienst of de toekenningsbrief van uw huur- of zorgtoeslag waarop het verzamelinkomen (ook wel toetsingsinkomen genoemd) over het jaar 2021 wordt vermeld. Is het verzamelinkomen over het jaar 2021 nog niet bekend? Dan neemt u het verzamelinkomen over 2020.
 • Bewijsstuk van uw bankrekening-/IBAN-nummer, bijvoorbeeld een kopie van uw bankpasje of recent bankafschrift (met naam en IBAN-nummer).

Ik heb geen of geen recente uitkeringsspecificatie over 2022. Wat nu?

Bij de aanvraag moet u de meest recente uitkeringsspecificatie van het UWV, AOW- en/of pensioen uitkeringsspecificatie inleveren:

 • Ontvangt u een AOW-uitkering of Nabestaandenpensioen van de Sociale verzekeringsbank (SVB)?
  Dan ontvangt u alleen een specificatie wanneer de hoogte van de uitkering is gewijzigd. De laatste specificatie zal waarschijnlijk van januari 2022 zijn geweest.
 • Ontvangt u een uitkering van het UWV, bijvoorbeeld een arbeidsongeschiktheidsuitkering?
  Dan ontvangt u alleen een specificatie wanneer de hoogte van de uitkering is gewijzigd. De laatste specificatie zal waarschijnlijk van januari 2022 zijn geweest. Voor andere uitkeringen van het UWV geldt dat u maandelijks een specificatie ontvangt.

U kunt uw specificaties ook downloaden op de site van de SVB of het UWV. Mocht u hierbij hulp nodig hebben? Neem dan gerust contact op met MD via 0497 - 74 55 44 of md@kempengemeenten.nl

Is het bedrag van de inkomensgrens een bruto- of nettobedrag?

Op het formulier voor de energietoeslag wordt gevraagd naar de inkomensgrens. Graag verwijzen we naar de tabel ‘Inkomensgrenzen per maand tot 120% van de bijstandsnorm (nettobedrag)’ zoals staat vermeld in het nieuwsbericht en op het aanvraagformulier. Het inkomen dat op het aanvraagformulier moet worden ingevuld gaat om de netto bedragen.

Waar kan ik terecht met vragen of hulp bij het invullen van het formulier energietoeslag?

Maatschappelijke Dienstverlening (MD) is bereikbaar via:

 • Telefoon: 0497 - 74 55 44
  Elke werkdag hebben wij telefonisch spreekuur van 9 uur tot 11 uur voor vragen over bijzondere bijstand, waaronder de energietoeslag.
 • E-mail:md@kempengemeenten.nl

Ik krijg de energietoeslag ambtshalve toegekend. Wanneer kan ik bericht verwachten?

U behoort tot de doelgroep ambtshalve toekenning: uiterlijk 31 mei 2022 ontvangt u vanuit MD bericht.

We verzoeken u tot 1 juni 2022 ons bericht af te wachten. Mocht u op 1 juni 2022 nog geen bericht vanuit Maatschappelijke Dienstverlening (MD) hebben ontvangen, neem dan wel even contact met ons op.

Tot wanneer kan ik een aanvraag voor de energietoeslag indienen?

Een aanvraag voor de energietoeslag kan worden ingediend tot en met 31 oktober 2022.

Krijg ik energietoeslag automatisch toegekend (ambtshalve toekenning)?

U hoeft geen aanvraagformulier in te vullen en krijgt de energietoeslag automatisch (ook wel ambtshalve toekenning genoemd) als u: 

 • Een uitkering van de gemeente ontvangt (Participatiewet (ook wel bijstandsuitkering genoemd), IOAW of IOAZ); of
 • Periodieke bijzondere bijstand ontvangt; of
 • Een individuele inkomenstoeslag heeft ontvangen; of
 • Gebruik maakt de collectieve ziektekostenverzekering voor minima; of
 • Bij uw AOW-pensioen een aio-aanvulling van de SVB ontvangt.

Twijfelt u of u wel of geen aanvraagformulier moet invullen? Neem dan contact op met MD telefonisch of per mail. Een consulent kan u dan verder helpen en adviseren.

Wanneer kom ik in aanmerking voor de energietoeslag?

U komt in aanmerking voor energietoeslag als:

 • U bent 21 jaar of ouder; en
 • Woont in één van de Kempengemeenten (Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot of Reusel-De Mierden); en
 • Heeft een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning; en
 • Heeft een laag inkomen. Dit is een inkomen dat niet hoger is dan het voor uw situatie geldende bedrag per maand. Voor de inkomensbedragen per situatie zie tabel  ‘Inkomensgrenzen per maand tot 120% van de bijstandsnorm. Genoemde bedragen betreft netto inkomen per maand zoals vermeld op de website en het aanvraagformulier.
 • Per 1 juli 2022 kunnen studenten vanaf 21 jaar en jonger dan 27 jaar die aanspraak maken op studiefinanciering en niet als kostendelende medebewoner, kamerhuurder of kostganger kunnen worden gezien, alsnog in aanmerking komen voor de eenmalige energietoeslag. Dit betreft studenten met zelfstandige woonruimte met een eigen toegang en eigen keuken en sanitair. Om in aanmerking te komen voor de eenmalige energietoeslag vult u het aanvraagformulier Eenmalige Energietoeslag 2022 Kempengemeenten in. Heeft u eerder een aanvraag ingediend en is deze afgewezen omdat u student bent? Dan kunt u opnieuw een aanvraag indienen.

Wanneer kom ik niet in aanmerking voor de energietoeslag?

U heeft geen recht op de energietoeslag als u een laag inkomen heeft, maar op datum aanvraag:

 • 18, 19 of 20 jaar oud bent; of
 • Student bent en studiefinanciering (WSF 2000) ontvangt (vervallen per 1 juli 2022); of
 • In een instelling woont (zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of begeleid wonen); of
 • Kostendelende medebewoner bent; of
 • Kamerhuurder of kostganger bent; of
 • Alleen op een briefadres staat ingeschreven in de gemeente.

Mijn inkomen ligt boven de inkomensgrens. Wat kan ik doen?

Uw inkomen ligt boven de inkomensnorm of uw inkomsten zijn hoger dan de normbedragen zoals vermeld in de tabel ‘’Inkomensgrenzen per maand tot 120% van de bijstandsnorm’’. Helaas komt u niet in aanmerking voor de eenmalige energietoeslag.

Mocht u wel (financiële) hulp nodig hebben? Neem gerust contact op met MD. Samen kunnen we kijken of we u op een andere manier alsnog kunnen ondersteunen en een passend hulpaanbod kunnen doen. Elke werkdag hebben wij telefonisch spreekuur van 9 uur tot 11 uur voor vragen over bijzondere bijstand, schuldhulpverlening en Wmo. Wij zijn bereikbaar via telefoon: 0497 - 74 55 44

Welk inkomen moet ik doorgeven? Naar welk inkomen wordt gekeken?

Er wordt gekeken naar al uw maandelijkse inkomsten en indien van toepassing ook naar die van uw partner. Afhankelijk van uw situatie is dat:

 • WAO/ WIA/ Wajong/ ZW/ WW uitkering
 • AOW/ ANW
 • Kinderalimentatie en/of partneralimentatie
 • Heffingskortingen belastingdienst
 • Pensioen
 • Loon/ Salaris
 • Rente-inkomsten
 • Overig inkomen
 • Studiefinanciering/ WTOS

U moet uw inkomen van de maand voorafgaand aan de aanvraag op te geven. Dus als u in april 2022 uw aanvraag indient, dan geeft u uw inkomsten over de maand maart 2022 op. Doet u in mei 2022 een aanvraag, dan geeft u uw inkomsten over de maand april 2022.

Bent u ondernemer? Dan moet u uw verzamelinkomen (ook wel toetsingsinkomen) over het jaar 2021 door te geven. Dit vindt u terug op uw (voorlopige) aanslag of op de toekenningsbrief van uw zorg- en/of huurtoeslag. Mocht uw verzamelinkomen over het jaar 2021 nog niet bekend zijn, dan mag u het verzamelinkomen over het jaar 2020 opgeven.

Let op!! Als u inkomen heeft uit eigen bedrijf of beroep is uw jaarinkomen gebaseerd op voorlopige gegevens. Wanneer uw inkomen over 2021 definitief is vastgesteld gaan wij bekijken of uw aan de voorwaarden heeft voldaan. Als blijkt dat u een inkomen heeft gehad boven 120% van de bijstandsnorm kan de eenmalige energietoeslag van u worden teruggevorderd.

Telt mijn vermogen mee voor de energietoeslag?

Uw vermogen heeft geen invloed op de energietoeslag en wordt dus niet meegenomen in de behandeling van uw aanvraag. De inkomsten uit uw vermogen tellen wel mee, zoals rente-inkomsten.

Telt de energietoeslag mee als inkomen?

De energietoeslag telt niet mee als inkomen bij een uitkering en ook niet voor de toeslagen die u van de Belastingdienst ontvangt.

Hoe hoog is de tegemoetkoming / bedrag van de energietoeslag?

De energietoeslag bedraagt een éénmalig bedrag van € 800,00 per huishouden. Dit bedrag wordt in één keer naar u overgemaakt. Let op: u kunt dus maar één keer per huishouden (woonadres) de energietoeslag ontvangen.

Heeft u gevonden wat u zocht?