Veelgestelde vragen van ouders over contactregelingen van kinderen van gescheiden ouders of van hun samengestelde gezinnen tijdens coronacrisis.

Kan de omgang tijdens de corona crisis gewoon doorgaan of moeten kinderen blijven bij de ouder waar ze nu zijn?

De richtlijnen van het RIVM maken het mogelijk dat kinderen gewoon van de ene ouder naar de andere kunnen reizen. Mocht er in het gezin van een van de ouders sprake zijn van klachten zoals genoemd door het RIVM, volg dan de richtlijnen van het RIVM over binnen blijven. Dit betekent overigens niet dat er dan geen contact kan zijn met de andere ouder. Het zal alleen anders vorm gegeven moeten worden. Bij vraag 6 hieronder vindt u andere vormen van contact.

Ik wil mijn kinderen wel naar de andere ouder brengen, echter dan zitten er meer dan 3 mensen in de auto. Hoe los ik dit op?

De regels van het RIVM over niet met meer dan 3 personen ergens staan of in de auto zitten gelden niet voor gezinsleden, daarin is geen beperking. U kunt uw kind(eren) dus gerust naar de andere ouder brengen.

Mijn ex-partner heeft een partner die ook kinderen heeft. Betekent dit dat er geen omgang kan zijn als de kinderen van zijn nieuwe partner ook in huis zijn?

De richtlijnen van het RIVM geven aan dat de regels niet gelden voor gezinsleden. Dit betekent dat ook samengestelde gezinnen vallen onder deze regels en daarvoor de beperkingen niet gelden.

Hoe om te gaan met thuisscholing en contactregeling?

Volg als ouders daarin zoveel mogelijk de aanwijzingen en handvaten vanuit school. Daar waar er informatie overgedragen moet worden over schoolwerk, doe dit zodat jullie kinderen zo prettig mogelijk deze tijd doorkomen. Het is goed om je te realiseren dat binnen de kaders van school iedere ouder zijn eigen kleur geeft aan de uitvoering. Dit is voor kinderen niet erg zolang je elkaar maar niet bekritiseert.

Nu de kinderen niet naar school gaan, is de huidige contactregeling te belastend of niet uitvoerbaar. Mag de regeling worden aangepast?

Een contactregeling mag altijd worden aangepast als beide ouders hiermee akkoord zijn en het in het belang van kinderen is, dus zeker ook in deze tijd. Zoek het overleg met de andere ouder en probeer samen tot een passende oplossing te komen. Mocht de andere ouder de kinderen niet meer op kunnen vangen en is het voor u te belastend geworden, leg dan contact met school of het CJG+. We kunnen dan samen naar passende oplossingen zoeken.

Mijn kind is verkouden daarom kan de contactregeling niet doorgaan. Wat moet ik nu doen?

Informeer de andere ouder over de klachten van uw kind en zoek samen naar andere manieren waarop het contact wel plaats kan vinden  en maak hierover afspraken. Betrek u kind bij het maken van de afspraken.

Andere manieren van contact kunnen bijvoorbeeld zijn:

- bellen

- beeldbellen (samen activiteit doen, spelletje spelen)

- contact voor het raam of in de deuropening

- kaarten of tekeningen versturen

- berichtjes versturen

Wees creatief en doe je best om er voor te zorgen dat je kind ook contact heeft met de andere ouder en de andere ouder ook voor zijn kind kan zorgen ook al is het kind even niet in zijn huis. Maak afspraken over de frequentie van het contact en houdt hierbij ook in je achterhoofd wat je zelf zou willen als de situatie andersom was.

Contact opnemen met CJG+

Heeft u vragen over corona en kinderen in scheidingssituaties

Bel tijdens kantooruren naar 0497-745544. We plannen dan samen met u een belafspraak in voor ons telefonisch spreekuur.