Het Dagelijks Bestuur van de Samenwerking Kempengemeenten vergadert op dinsdag 18 oktober 2022 in het gemeentehuis van Bladel.

Agenda

1

Opening

2

Besluitenlijst vorige vergadering 27-9-2022

3

Mededelingen en ingekomen stukken

4

Opnieuw Verbinden

5

Governance

6

Advies plaatsingscommissie

7

Rondvraag

8

Sluiting