Het Dagelijks Bestuur vergadert op 24 mei 2022 in Reusel-De Mierden.

Agenda

1    Opening

2    Verslag vorige vergadering 12 april 2022

3    Mededelingen en ingekomen stukken

4    Opnieuw Verbinden

4.a    Delegatie / mandaat

4.b    Governance

4.c    Uitgangspunten voor kostenverdeling

4.d    Mijlpalenplanning

4.e    WORDT-situatie PenO

5    Jaarverslagen 2020-2021 Commissie Bezwaarschriften

6    Privacybeleid en privacyreglement GRSK

7    Reglement Bijzonder Lokaal Overleg (BLO)

8    Wet open overheid

9    Rondvraag

10    Sluiting