Het Dagelijks Bestuur van de GR Samenwerking Kempengemeenten vergadert op woensdag 25 januari 2023

Agenda

1

Opening

2

Kennismaking en werkafspraken maken

3

Hamerstukken

3.a

Actualisatie mandaatregeling VTH

3.b

Herbenoeming lid bezwaarschriftencommissie Maatschappelijke Dienstverlening

4

Rondvraag

5

Sluiting