Het Dagelijks Bestuur van de Samenwerking Kempengemeenten vergadert op dinsdag 27 september 2022 in het gemeentehuis van Oirschot.

Agenda

1

Opening

2

Besluitenlijst vorige vergadering DB d.d. 30 augustus 2022

3

Mededelingen en ingekomen stukken

4

Opnieuw Verbinden

5

Vaststellen Tussentijdse Rapportage

6

Vaststellen Begrotingswijziging Opnieuw Verbinden

7

Rondvraag

8

Sluiting