Het Dagelijks Bestuur van de Samenwerking Kempengemeenten vergadert op 30 augustus 2022 in gemeentehuis van Bergeijk.

Agenda vergadering Dagelijks Bestuur 30-8-2022
AgendapuntOmschrijving
1Opening
2Mededeling
3Ingekomen stukken:
  • Reacties AB-leden inzake kostenverdeling GRSK
4Verslag vorige vergadering 30-6-2022
5Verlenging ANW-hiaat verzekering
6Informatie over formatie op Wmo
7Mijlpalenplanning Opnieuw Verbinden
8Besluit GRSK inzake Opnieuw Verbinden
9Raadsinformatiebrief Opnieuw Verbinden
10Voorstel plaatsingscommissie Opnieuw Verbinden
11Verzoek onderbrengen P&O dienstverlening bij de GRSK
12Stand van zaken Tussentijds Rapportage GRSK 2022
13Begrotingswijziging Opnieuw Verbinden
14Rondvraag
15Sluiting