Op 30 mei vergadert het Dagelijks Bestuur van Samenwerking Kempengemeenten.

Agenda vergadering Dagelijks Bestuur 30-5-2023

1

Opening

2

Mededelingen

  • Mededelingen vanuit de bestuurscommissies
  • Mededelingen vanuit de directie

3

Ingekomen stukken

Ter kennisgeving:

  • Brief Provincie Noord-Brabant inz. interbestuurlijk toezicht
  • Brief gemeente Oirschot inz. instemming wijziging GRSK
  • Ledenbrief WSGO inz. bekendmaking kandidaat bestuur
  • Overzicht van risico's voortkomend uit jaarverslag FG 2022
  • Actualisatie privacyverklaring GRSK

4

Besluitenlijst vergadering DB d.d. 18-04-2023

Ter vaststelling.
 

5

Besluitenlijst vergadering DB d.d. 20-12-2022

6

Mondeling bijpraten

7

Rondvraag

8

Sluiting