Wacht u op bericht over uw aanvraag voor een Wlz-indicatie?

Vanaf 1 januari 2021 is het mogelijk om op basis van een psychische stoornis (ggz-)zorg te ontvangen vanuit de Wet langdurige zorg. Om deze reden heeft u een aanvraag gedaan voor een Wlz-indicatie. Er zijn heel veel mensen die een aanvraag hebben gedaan. Daarom ontstaat er vertraging. Het kan dus zijn dat het langer duurt voordat u weet óf u een Wlz-indicatie krijgt. 

De zorg die u nu heeft loopt door

Met de zorgkantoren en gemeenten zijn afspraken gemaakt om uw huidige zorg tot de overgang in 2021 door te laten gaan. Als u zorg in natura heeft, houdt u uw zorg uit de Wmo tot de Wlz-indicatie is gesteld door het CIZ en uw Wlz-zorg is geregeld door het zorgkantoor. 
Heeft u een persoonsgebonden budget (pgb)? En gaat uw Wlz-indicatie in na 1 januari 2021? Dan houdt u uw Wmo-pgb, totdat het zorgkantoor heeft besloten of u een pgb voor de Wlz krijgt.

 

Informatie over uw aanvraag voor een Wlz-indicatie

Alle betrokken partijen werken er –onder regie van het ministerie van VWS- hard aan om alles soepel te laten verlopen. Als u een aanvraag bij het CIZ heeft ingediend, maar nog geen besluit heeft ontvangen, ontvangt u van het CIZ een brief met uitleg over de vertraging.

Heeft u al wel een besluit ontvangen maar is de zorg in de Wlz nog niet geregeld via het zorgkantoor? Dan heeft u hierover van het zorgkantoor een brief ontvangen.

Heeft u vragen?

In de meeste situaties verloopt alles goed en hoeft u niets te doen. Als u merkt dat er in uw situatie toch iets niet helemaal goed gaat, of als u vragen heeft over uw situatie, neem dan contact op met:

  • Uw gemeente als u nog geen Wlz-indicatie heeft maar nog geen verlenging van uw Wmo-beschikking.
  • Uw zorgkantoor als u al wel een Wlz-indicatie heeft en vragen heeft over uw (tijdelijke) Wlz-pgb. 
  • De SVB als u een pgb heeft en u vragen heeft over uw zorgovereenkomst of over de betaling aan uw zorgverleners.
  • Het CAK als u vragen heeft over de eigen bijdrage die u moet betalen. U kunt bellen met het tijdelijke telefoonnummer: 0800 – 0300.
  • Het Juiste Loket met algemene vragen over de overgang naar de Wlz. Let op: Zij hebben geen inzage in persoonlijke gegevens en kunnen dus geen vragen beantwoorden die over uw specifieke situatie gaan.

Veelgestelde vragen over de vertraging kunt u lezen op de website van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.