Van 28 oktober tot en met 4 november 2020 wordt voor de zesde keer de Week van de Pleegzorg georganiseerd. Deze week is een initiatief van Pleegzorg Nederland in samenwerking met de 28 regionale pleegzorgorganisaties. Het doel is om de aandacht te vestigen op het belang van pleegzorg en het tekort aan pleegouders in ons land. De Samenwerking Kempengemeenten onderschrijft dit belang en wil pleegzorgaanbieder Combinatie Jeugdzorg helpen met de zoektocht naar nieuwe pleegouders.

Wat is pleegzorg?

Pleegzorg betekent dat een kind voor korte of langere tijd in een ander gezin verblijft omdat wonen bij de eigen ouders door omstandigheden (tijdelijk) niet kan. Soms logeren kinderen af en toe een weekend bij pleegouders. Vaak wonen kinderen zeven dagen in de week in een pleeggezin. Waarvoor gekozen wordt, is afhankelijk van wat het beste is voor het kind. Als er in een gezin problemen met kinderen zijn, wordt eerst gekeken of dit thuis opgelost kan worden. Lukt dat niet, dan is pleegzorg de eerste keus. Deze opvangvorm blijft het dichtst bij de natuurlijke gezinssituatie. Het recht van kinderen om in een gezin op te groeien, staat bij pleegzorg centraal.

Openjewereld.nu 

Help een kind zo thuis mogelijk op te groeien. Benieuwd wat u kunt doen? Doe de test op Openjewereld.nu, de landelijke wervingscampagne-site voor pleegzorg. Hier krijgt het begrip ‘pleegzorg’ betekenis vanuit het perspectief van het kind, de ouder, de pleegouder en de pleegzorgbegeleider. Nieuwe pleegouders zijn hard nodig want voor ruim 22.000 kinderen is een veilig en stabiel thuis niet vanzelfsprekend.

Wilt u weten of pleegzorg iets is voor u?

Vraag een informatiepakket aan via pleegzorg@combinatiejeugdzorg.nl of volg vrijblijvend de online informatieavond. De eerstvolgende is op donderdag 19 november van 20.00 tot 21.15 uur. Aanmelden hiervoor gaat heel eenvoudig via www.combinatiejeugdzorg.nl/infoavond.