Vanaf 1 januari 2020 geldt de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). Met de komst van deze wet is er een gemeentelijk meldpunt voor de Wvggz. Maakt u zich zorgen over iemand? En denkt u dat deze persoon misschien verplichte zorg nodig heeft? Dan kunt u dat melden bij dit meldpunt.

Melden voor de Wvggz

U kunt bellen naar telefoonnummer 0497-745301 van de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening*, van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. U kunt buiten kantoortijden melden via het e-mailadres: wvggz@kempengemeenten.nl .

Is er sprake van een levensbedreigende situatie? Bel dan altijd 112.

(*Woont u in Oirschot dan kunt u melden bij Wijzer  tel: 0499-335142 of wvggz@wijzer-oirschot.nl)

Over de Wvggz

De Wvggz regelt de rechten en plichten van mensen die geestelijke zorg nodig hebben. De nieuwe wet geeft de gemelde persoon meer mogelijkheden om mee te praten over de zorg. Maar ook voor de familie en naasten van deze persoon. Bij de nieuwe wet is het de eerste keuze om de gemelde persoon de verplichte zorg thuis te geven. Alleen als het echt niet anders kan, gaat deze persoon naar een zorginstelling. De Wvggz vervangt de Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (Wbopz).

Wanneer meldt u voor de Wvggz?

Als u zich zorgen maakt over iemand en denkt dat deze persoon mogelijk (verplichte) geestelijke gezondheidszorg nodig heeft, kunt u een melding doen. Verplichte zorg wordt niet zomaar gegeven. Dit kan alleen als iemand door een psychische stoornis ernstig nadeel veroorzaakt of zeer waarschijnlijk zal veroorzaken voor zichzelf, voor een ander of voor personen of spullen in het algemeen. 
Daarnaast moet ook aan de volgende voorwaarden voldaan worden:

 • Er is geen mogelijkheid meer voor vrijwillige zorg.
 • Verplichte zorg is de enige manier om ernstig nadeel te voorkomen.
 • De verplichte zorg moet in verhouding staan tot het op te lossen ernstig nadeel. Dit betekent dat de voordelen van verplichte zorg en de nadelen van het ernstig nadeel tegen elkaar afgewogen dienen te worden. Het voordeel van verplichte zorg moet groter zijn dan de schade door het ernstige nadeel dat ontstaat zónder verplichte zorg.
 • Het is te verwachten dat de verplichte zorg resultaat geeft.

Wat gebeurt er met de melding?

 • U belt naar het telefoonnummer 0497-745301 van de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening .
 • U krijgt een deskundige medewerker aan de telefoon.
 • U vertelt waarom u belt.
 • De medewerker stelt u vragen om te begrijpen wat er aan de hand is met de persoon over wie u belt.
 • De medewerker beëindigt het telefoongesprek als hij/zij genoeg informatie heeft.
 • De medewerker gaat met uw melding aan de slag.
 • De gemeente doet, indien nodig, verkennend onderzoek om te bepalen of er echt ernstig nadeel is door de psychische stoornis van de gemelde persoon. Dat betekent dat de situatie die gemeld is, onderzocht wordt.
 • Door dit onderzoek kan de gemeente bepalen of verplichte geestelijke gezondheidszorg nodig is. Als dat zo is, vraagt de gemeente de officier van justitie een zorgmachtiging voor te bereiden.
 • U kunt niet anoniem bellen, maar u kunt wel anoniem blijven. Uw naam hoeft niet bekend te worden bij de persoon over wie u belt.

Heeft u gevonden wat u zocht?