Vanaf 1 januari 2020 geldt de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). Met de komst van deze wet is er een gemeentelijk meldpunt voor de Wvggz.

Maakt u zich zorgen over iemand? En denkt u dat deze persoon misschien verplichte zorg nodig heeft? Dan kunt u dat melden bij dit meldpunt.

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)

De Wvggz regelt de rechten en plichten van mensen die geestelijke zorg nodig hebben. De nieuwe wet geeft de gemelde persoon meer mogelijkheden om mee te praten over de zorg. Maar ook voor de familie en naasten van deze persoon. Bij de nieuwe wet is het de eerste keuze om de gemelde persoon de verplichte zorg thuis te geven. Alleen als het echt niet anders kan, gaat deze persoon naar een zorginstelling. De Wvggz vervangt de Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (Wbopz).

Waar melden?

U kunt bellen naar telefoonnummer 0497- 745301 van de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening* van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.
Buiten kantooruren kunt u een melding doen via het e-mailadres: wvggz@kempengemeenten.nl .

Is er sprake van een levensbedreigende situatie? Bel dan altijd 112.

*Woont u in Oirschot dan kunt u melden bij Wijzer  tel: 0499-335142 of wvggz@wijzer-oirschot.nl

Klik op de knop Wvggz om meer te lezen over meldpunt Wvggz.