Het kan zijn dat mensen zichzelf of anderen iets dreigen aan te doen door een psychiatrische aandoening. Dan is hulp nodig. Als de betrokkene geen hulp wil, kan verplichte geestelijke gezondheidszorg worden ingezet. Maakt u zich zorgen over iemand? Denkt u dat deze persoon dringend psychische hulp nodig heeft? U kunt dan een melding doen in het kader van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz).

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)

In de Wvggz is geregeld dat inwoners kunnen melden als ze zich zorgen maken dat iemand zichzelf of anderen ernstig nadeel kan toebrengen. De gemeente onderzoekt dan welke hulp er nodig is. Het kan ook zijn dat iemand in crisis raakt en verplichte zorg nodig heeft. De hulp wordt dan onmiddellijk ingezet. De burgemeester toetst daarna of het zware middel van verplichte zorg terecht is ingezet. Zij neemt zo nodig een crisismaatregel.

Waar melden?

Een melding kan worden gedaan bij de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten (GRSK):

telefonisch: 0497-745301 (9.00-17.00 uur op werkdagen) of per e-mail: wvggz@kempengemeenten.nl.

Inwoners van de gemeente Oirschot kunnen telefonisch contact opnemen met WIJzer 0499-335142 (9.00-17.00 uur op werkdagen) of per email: wvggz@wijzer-oirschot.nl.