Praten over zelfdoding kan via telefoonnummer 0900-0113 of www.113.nl. Zij zijn 7 dagen per week 24 uur bereikbaar. Je kunt anoniem met iemand praten over jouw zelfmoordgedachten, overleggen met een psycholoog, een zelfhulpcursus of online therapietraject volgen of een veiligheidsplan maken.