Aangepaste dienstverlening vanwege coronavirus

De Samenwerking Kempengemeenten volgt de richtlijnen en basisregels die voor iedereen gelden van de Rijksoverheid. We doen dit om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. We passen hier onze dienstverlening op aan en verzoeken u hiermee rekening te houden. Onze dienstverlening blijft beschikbaar voor inwoners en bedrijven.

Ga naar de pagina corona voor nieuwsberichten en informatie op onze website.

 

Kempengemeenten - home

Home

Binnen de Samenwerking Kempengemeenten werken de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Reusel-De Mierden en Oirschot samen op een aantal vakgebieden o.a. maatschappelijke dienstverlening, personele zaken, vergunningen, toezicht en handhaving en ICT.

Nieuws Samenwerking Kempengemeenten

  • Vergadering Algemeen Bestuur 23 februari 2021

    De vergadering van Algemeen Bestuur Samenwerking Kempengemeenten vindt plaats op dinsdag 23 februari 2021 van 15.00 tot 16.00 uur. Deze vergadering is openbaar toegankelijk. Vanwege landelijke coronamaatregelen zal de vergadering digitaal plaatsvinden.
  • Taxbus richtlijnen per 8 februari 2021

    De belangrijkste wijzigingen zijn dat de reizigers, die gebruikmaken van Taxbus, per 8 februari 2021 verplicht zijn een chirurgisch mondkapje (type II of type IIR) te dragen en dat het aantal personen dat maximaal in een voertuig mag zitten wordt beperkt.
  • Vertraging afhandeling aanvragen Wlz-indicatie

    U heeft voor 1 januari een Wlz-indicatie voor ggz-zorg in 2021 aangevraagd. Er zijn heel veel mensen die een aanvraag hebben gedaan. Daarom ontstaat er vertraging. Het kan dus zijn dat het langer duurt voordat u weet óf u een Wlz-indicatie krijgt. U hoort dit uiterlijk in april 2021.