Toegankelijkheidsverklaring website Samenwerking Kempengemeenten

De Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten wil zo snel mogelijk volledig voldoen aan de toegankelijkheidseisen van Digitoegankelijk.nl(externe link) op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Overzicht websites

De website www.kempengemeenten.nl is de enige website waarvoor de Samenwerking Kempengemeenten verantwoordelijk is. De toegankelijkheidsverklaring vindt u op deze pagina.

Register van Toegankelijkheidsverklaringen

Status toegankelijkheid van Kempengemeenten. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.(externe link)

Rapport Toegankelijkheidsonderzoek

Aanpak om de toegankelijkheid te verbeteren

Wij nemen de volgende maatregelen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

  • Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
  • Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de toegankelijkheid van de content. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
  • Training werknemers: Onze redacteuren hebben een training over toegankelijkheid gevolgd.

Vragen over toegankelijkheid?

Ervaart u problemen met de toegankelijkheid van onze website? Of heeft u een vraag of opmerking over de toegankelijkheid? Neemt u dan contact op met onze webmaster via info@kempengemeenten.nl
Vermeld in ieder geval het probleem dat u ervaart en de link naar de pagina waar het probleem zich voordoet. Dank u wel!

Heeft u gevonden wat u zocht?