Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 26 september 2017. De Samenwerking Kempengemeenten wil vanaf 1 januari 2018 volledig voldoen aan de standaard voor overheden Webrichtlijnen versie 2 op niveau AA. Door te voldoen aan deze standaard is onze website gebruiksvriendelijk en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Scope verklaring

Deze verklaring geldt voor de website  van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten.

Maatregelen om de toegankelijkheid te bevorderen

Wij nemen de volgende maatregelen om naleving van de Webrichtlijnen te bevorderen:

  • Automatische toetsen: Wij maken gebruik van verschillende toetsen voor het verbeteren van de toegankelijkheid van onze website.
  • Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
  • Periode interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.
  • Training werknemers: Onze redacteuren hebben een training over toegankelijkheid gevolgd.
  • Onderzoek: Onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen toch een probleem op gebied van toegankelijkheid ervaart op onze website, laat het ons dan weten per mail info@kempengemeenten.nl.
Geef uw melding door en vermeld het probleem dat u ervaart met de link naar de pagina waar het probleem zich voordoet. Dank u wel!

Heeft u gevonden wat u zocht?