Steeds meer mensen gebruiken onze website om informatie te vinden. Het is belangrijk dat iedereen de website kan gebruiken en begrijpen. Ook mensen die moeite hebben met de Nederlandse taal, het lastig vinden om het internet te gebruiken, of (tijdelijk) een lichamelijke of geestelijke beperking hebben. Daarom werken we hard om onze online informatie voor iedereen toegankelijk en begrijpelijk te maken. Op deze pagina leest u meer over hoe we dat doen.

Digitale toegankelijkheid

Wij proberen onze website zo digitaal toegankelijk mogelijk te maken. Digitale toegankelijkheid betekent dat iedereen gebruik kan maken onze website. Er zijn verschillende manieren waarop we werken aan digitale toegankelijkheid, bijvoorbeeld:

  • We bouwen onze webpagina's zo op dat ze goed gelezen kunnen worden door screenreaders (software die mensen met een visuele beperking gebruiken om een webpagina te lezen).
  • Met de knoppen 'Contrast verhogen' en 'Tekst vergroten' kan iedereen de tekst op onze website beter leesbaar maken.
  • Informatie die in een pdf-bestand staat, schrijven we waar mogelijk ook uit op een webpagina.
  • Als we een video plaatsen, zorgen we dat deze ook ondertiteling heeft, zodat mensen met een auditieve beperking ook alle informatie meekrijgen.
  • Met de knop ReadSpeaker kan iedereen teksten laten voorlezen en vertalen. 

ReadSpeaker 

Op onze website kunt u gebruik maken van ReadSpeaker. Dit is software die tekst kan voorlezen, vertalen en uitleggen. Iedereen kan ReadSpeaker gebruiken. U hoeft hier niks voor te downloaden of installeren. Klik op de link om naar YouTube te gaan voor het instructiefilmpje van ReadSpeaker. 

Toegankelijkheidsverklaring website Samenwerking Kempengemeenten

De Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten wil zo snel mogelijk volledig voldoen aan de toegankelijkheidseisen van Digitoegankelijk.nl op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Overzicht websites

De website www.kempengemeenten.nl is de enige website waarvoor de Samenwerking Kempengemeenten verantwoordelijk is. De toegankelijkheidsverklaring vindt u op deze pagina.

Register van Toegankelijkheidsverklaringen

Status toegankelijkheid van Kempengemeenten. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.

Rapport Toegankelijkheidsonderzoek

Vragen over toegankelijkheid?

Ervaart u problemen met de toegankelijkheid van onze website? Of heeft u een vraag of opmerking over de toegankelijkheid? Neemt u dan contact op met onze webmaster via info@kempengemeenten.nl
Vermeld in ieder geval het probleem dat u ervaart en de link naar de pagina waar het probleem zich voordoet. Dank u wel!

Heeft u gevonden wat u zocht?