De Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten streeft naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie en dienstverlening, in overeenstemming met het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Scope verklaring

Deze verklaring geldt voor https://www.kempengemeenten.nl/

Hoe toegankelijk is www.kempengemeenten.nl?

In juni 2019 ging een nieuwe versie van kempengemeenten.nl live. Bij het bouwen van deze website hebben wij ingezet op het voldoen aan de toegankelijkheidseisen van digitoegankelijk.nl. We hebben hierbij gefocust op het voldoen aan de 'technische' eisen en op de begrijpelijkheid van teksten. Op basis van periodieke controle wordt geïnventariseerd wat er aangepast moet worden om aan de eisen van toegankelijkheid te voldoen en hoe we dat gaan oplossen. Op dit moment ligt onze focus voornamelijk op het oplossen van problemen met ondertiteling van audiovisuele content en niet of beperkt toegankelijke PDF-bestanden.

Aanpak om de toegankelijkheid te verbeteren

Wij nemen de volgende maatregelen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

  • Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
  • Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de toegankelijkheid van de content. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
  • Software: Onze redacteuren gebruiken speciale software om informatie beter toegankelijk te maken, zoals Wizenote.
  • Training werknemers: Onze redacteuren hebben een training over toegankelijkheid gevolgd.

Vragen over toegankelijkheid?

Ervaart u problemen met de toegankelijkheid van onze website? Of heeft u een vraag of opmerking over de toegankelijkheid? Neemt u dan contact op met onze webmaster via info@kempengemeenten.nl
Vermeld in ieder geval het probleem dat u ervaart en de link naar de pagina waar het probleem zich voordoet. Dank u wel!

Deze toegankelijkheidsverklaring is vastgesteld door het Managementteam van de Samenwerking Kempengemeenten op 28-11-2019.

Heeft u gevonden wat u zocht?