De inhoud is geladen.

Over ons

Sinds 2003 werken de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden intensief samen op diverse gebieden met als doel om op deze manier kwalitatief beter en efficiënter te kunnen werken: "Samen is immers beter dan alleen."

De samenwerking is per 1 januari 2010 een gemeenschappelijke regeling met een eigen rechtspersoonlijkheid. Een Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur zien toe op de uitvoering van de werkzaamheden binnen de taakvelden van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten (GRSK).

De taakvelden waarop wordt samengewerkt binnen de Samenwerking Kempengemeenten (GRSK) zijn m.i.v. 1-1-2023:

  • Maatschappelijke Dienstverlening: Wmo, jeugdhulp, schuldhulpverlening, Sociaal Raadslieden
  • Vergunningen, Toezicht en Handhaving
  • Shared Service Center: ICT (hardware, software) en geo-dienstverlening