Over ons

Sinds 2003 werken de gemeenten Bergeijk(externe link), Bladel(externe link), Eersel(externe link), Oirschot(externe link) en Reusel-De Mierden(externe link) intensief samen op diverse gebieden. De bedoeling is om op deze manier kwalitatief beter en efficiënter te kunnen werken: samen is immers beter dan alleen.

De samenwerking is per 1 januari 2010 een gemeenschappelijke regeling met een eigen rechtspersoonlijkheid. Een Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur zien toe op de uitvoering van de werkzaamheden binnen de taakvelden van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten (GRSK).

De taakvelden waarop wordt samengewerkt binnen de GRSK zijn m.i.v. 1-1-2023:

  • maatschappelijke dienstverlening: Wmo, jeugdzorg, bijzondere bijstand, schuldhulpverlening en Sociaal Raadslieden
  • vergunningen, toezicht en handhaving
  • ICT (hardware, software)