Werken bij

Werken bij de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten (GRSK) betekent dat je niet voor één maar voor vijf gemeenten werkt. 
De GRSK zorgt voor de uitvoering van taken voor de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Reusel-De Mierden en Oirschot op diverse terreinen.