Aangepaste dienstverlening vanwege coronavirus

De Samenwerking Kempengemeenten volgt de richtlijnen en basisregels die voor iedereen gelden van de Rijksoverheid. We doen dit om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. We passen hier onze dienstverlening op aan en verzoeken u hiermee rekening te houden. Onze dienstverlening blijft beschikbaar voor inwoners en bedrijven.

Ga naar de pagina corona voor nieuwsberichten en informatie op onze website.

 

Kempengemeenten - home

Binnen de Samenwerking Kempengemeenten werken de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Reusel-De Mierden en Oirschot samen op een aantal vakgebieden o.a. maatschappelijke dienstverlening, personele zaken, vergunningen, toezicht en handhaving en ICT.

Nieuws Samenwerking Kempengemeenten

  • Week van de Pleegzorg van 28 oktober tot en met 4 november

    Van 28 oktober tot en met 4 november 2020 wordt voor de zesde keer de Week van de Pleegzorg georganiseerd. Het doel is om de aandacht te vestigen op het belang van pleegzorg en het tekort aan pleegouders in ons land.

  • Extra maatregelen vanwege corona bij bezoek gemeentehuizen in de Kempen

    Vanaf 29 september zijn verscherpte maatregelen afgekondigd om het aantal contactmomenten terug te dringen. Dit is nodig om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De landelijke maatregelen zijn in elk geval voor de komende drie weken van kracht. Wij passen onze dienstverlening hierop aan.

  • Veilig en verantwoord reizen met Taxbus

    Sinds 1 juli zijn de corona maatregelen versoepeld en kan er weer met een gerust hart worden gereisd. Het is wel belangrijk dat u als u reist met Taxbus met enkele zaken rekening houdt.