Meer informatie over hoe wij omgaan met uw gegevens en uw privacy.

Als Samenwerking Kempengemeenten voeren we een aantal wettelijke taken uit voor de deelnemende gemeenten (Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden).  Deze taken zijn aan de Samenwerking Kempengemeenten opgelegd via de Gemeentewet. Onder deze wettelijke taken valt bijvoorbeeld het bijhouden van de Basisregistratie Personen, de Wet werk en bijstand en de Wet maatschappelijk ondersteuning. Vanuit de wettelijke taken beschikken we over een grote hoeveelheid persoonsinformatie

Functionaris Gegevensbescherming

De wettelijke verplichting om uw persoonsgegevens te verwerken legt bij de gemeenten en de Samenwerking Kempengemeenten een grote verantwoordelijkheid om zorgvuldig met deze informatie om te gaan. Om toe te zien op de zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens, hebben we een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld.
Voor de Samenwerking Kempengemeenten bekleedt mevrouw R. de Zwart (fg@kempengemeenten.nl) deze functie. Onze FG is bij de Autoriteit Persoonsgegevens geregistreerd met nummer FG013847. Daarnaast is er een Privacy Officer aangesteld, die het eerste aanspreekpunt is voor vragen met betrekking tot privacy.

Meer weten?

Aanvullende informatie over hoe wij met persoonsgegevens binnen de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten (GRSK) omgaan kunt u vinden in ons privacybeleid(externe link) en privacyreglement(externe link). Een overzicht van verwerkingen van persoonsgegevens binnen de GRSK is opgenomen in een register van verwerkingen.

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Heeft u nog vragen of opmerkingen over deze privacy statement, dan kunt u een e-mail sturen naar info@kempengemeenten.nl

Niet gevonden wat u zocht?