Vanaf 1 mei 2022 geldt in Nederland de nieuwe Wet open overheid (Woo). Gemeenten en andere overheden moeten meer informatie actief openbaar maken, zonder dat u hierom hoeft te vragen. De Woo vervangt de huidige Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

De Wet open overheid (Woo) heeft als doel de overheid meer en beter toegankelijk te maken. Informatie van de overheid moet namelijk voor iedereen beter én makkelijk vindbaar worden. Daarnaast blijft het natuurlijk ook voor u mogelijk om zelf documenten bij de Samenwerking Kempengemeenten op te vragen.

Om welke informatie gaat het?

Onder de Woo vallen 11 informatiecategorieën:

 • wet- en regelgeving
 • organisatiegegevens
 • raadsstukken
 • bestuursstukken
 • stukken van adviescolleges
 • convenanten
 • jaarplannen en -verslagen
 • Wob / Woo-verzoeken
 • onderzoeken
 • beschikkingen
 • klachten

De Samenwerking Kempengemeenten maakt nu al veel openbaar. Deze informatie is terug te vinden op deze website en op de website www.overheid.nl(externe link) . Andere stukken zullen in de toekomst ook openbaar gemaakt worden op deze website. Dit gebeurt in fases.

Meer informatie over de Wet open overheid (Woo) kunt u lezen op de website van Rijksoverheid(externe link).

Hulp nodig?

Kunt u een document uit één van de informatiecategorieën van de Woo niet vinden? Dan is het mogelijk om contact op te nemen met de informatiecontactfunctionaris van de Samenwerking Kempengemeenten.

Heeft u gevonden wat u zocht?