Vanaf 1 mei 2022 geldt in Nederland de nieuwe Wet open overheid (Woo). Gemeenten en andere overheden moeten meer informatie actief openbaar maken, zonder dat u hierom hoeft te vragen. 

Beschikbaarheid van informatie

De Samenwerking Kempengemeenten maakt nu al veel openbaar. Deze informatie is terug te vinden op deze website en op de website www.overheid.nl. Andere stukken zullen in de toekomst ook openbaar gemaakt worden op deze website. Dit gebeurt in fases.

Indienen van Woo-verzoek

Is de informatie waar u naar op zoek bent, niet al openbaar? Dan kunt u een Woo-verzoek indienen. Vermeld in het Woo-verzoek altijd:

•    dat het gaat om een Woo-verzoek
•    het onderwerp
•    om welke of welke soort documenten het gaat
•    de periode die het betreft
•    uw contactgegevens

Hoe preciezer deze gegevens zijn vermeld, hoe sneller het verzoek kan worden afgehandeld. Een Woo-verzoek kunt u indienen door te contact op te nemen met de informatiecontactfunctionaris van de Samenwerking Kempengemeenten.

Heeft u gevonden wat u zocht?