Inkoopbeleid en inkoopvoorwaarden

Het Dagelijks Bestuur heeft op 26-1-2021 het Inkoopbeleid Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten 2021 vastgesteld. Dit treedt in werking op de dag na publicatie.

Het inkoopbeleid 2017-2020 wordt ingetrokken per die datum. Per 1 mei 2017 zijn het inkoopbeleid 2017-2020, de inkoopvoorwaarden GIBIT en accountancy in werking getreden. Het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten welke was vastgesteld op 17 december 2013, is per 1 mei 2017 ingetrokken. Tevens zijn vastgesteld de GIBIT inkoopvoorwaarden voor ICT aanbestedingen en de Algemene inkoopvoorwaarden voor accountancy per 1 mei 2017. De bestaande ICT inkoopvoorwaarden 2013 worden ingetrokken per 1 mei 2017.

De Kempengemeenten nemen deel aan Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant (Bizob).