Inkoopbeleid en inkoopvoorwaarden

Per 1 mei 2017 zijn het nieuwe inkoopbeleid en de inkoopvoorwaarden GIBIT en accountancy in werking getreden. Het Dagelijks Bestuur van de SK heeft op 11 april 2017 ingestemd met het ”Inkoopbeleid 2017-2020”. Dit beleid treedt in werking op 1 mei 2017.

Het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten welke was vastgesteld op 17 december 2013, is per 1 mei 2017 ingetrokken. Tevens zijn vastgesteld de GIBIT inkoopvoorwaarden voor ICT aanbestedingen en de Algemene inkoopvoorwaarden voor accountancy per 1 mei 2017. De bestaande ICT inkoopvoorwaarden 2013 worden ingetrokken per 1 mei 2017.

De Kempengemeenten nemen deel aan Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant.