De inhoud is geladen.

Bestuur

De samenwerking is per 1 januari 2010 een gemeenschappelijke regeling met een eigen rechtspersoonlijkheid. Een Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur zien toe op de uitvoering van de werkzaamheden binnen de taakvelden van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten (GRSK).

Contact opnemen met bestuurssecretariaat