Aangepaste dienstverlening vanwege coronavirus

De Samenwerking Kempengemeenten volgt de richtlijnen en basisregels die voor iedereen gelden van de Rijksoverheid. We doen dit om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. We passen hier onze dienstverlening op aan en verzoeken u hiermee rekening te houden. Onze dienstverlening blijft beschikbaar voor inwoners en bedrijven.

Ga naar de pagina corona voor nieuwsberichten en informatie op onze website.

 

Kempengemeenten - home

Vergunningen, Toezicht en Handhaving

De gemeenten Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden hebben hun krachten gebundeld op het gebied van vergunningen, toezicht en handhaving. Voor deze gemeenten verzorgt de afdeling VTH (Vergunningen, Toezicht en Handhaving) de besluiten.

Het zijn de gemeentebesturen van uw gemeente onder wiens verantwoordelijkheid de besluiten over, bijvoorbeeld, een vergunning genomen worden. Het werk daarvoor wordt binnen de afdeling VTH uitgevoerd. U ontvangt besluiten op het briefpapier van de Samenwerking Kempengemeenten. Die post heeft als afzender een medewerker van de afdeling VTH.

Wilt u een melding doen?

Een melding doen voor milieutoezicht bij OmgevingsDienst Zuid-Oost Brabant: 
Ga naar website ODZOB

Een spoedmelding doen zoals afvaldumping, stank- of geluidsoverlast:
Ga naar de website van Milieu Klachtencentrale