De landmeters van het Shared Service Center Kempengemeenten (SSC de Kempen) werken voor de Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden. 

Wat doet een landmeter voor de Kempengemeenten? 

 • Beheer gemeentelijke kaartproducten:
  Het belangrijkste kaart is de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Deze kaart is een model van de werkelijkheid. Zo zijn er o.a gebouwen, wegen en groenvoorzieningen in opgenomen. Deze kaart komt tot stand door metingen in het veld en door het overnemen van objecten uit luchtfoto’s. Deze BGT is via het landelijke geo-portaal PDOK als open data beschikbaar.

 • Het uitzetten van nieuwe eigendomsgrenzen:
  Het gaat hier om de door de gemeente verkochte groenstroken of bouwkavels. 

 • Verzorgen van maatvoering van nieuwe grenzen:
  SSC de Kempen heeft de integrale zorg voor de maatvoering op hoofdlijnen bij de realisatie van nieuwe werken binnen de Kempengemeenten.

 • Rooilijncontrole:
  In de gemeenten Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden is het beleid over het uitzetten van rooilijnen gewijzigd. Dit nieuwe beleid is opgenomen in iedere verstrekte omgevingsvergunning vanaf 1-4-2020. De vergunninghouder is zelf verantwoordelijk voor het juist uitzetten van het bouwwerk. Steekproefgewijs zal er wel controle plaats vinden op rooilijnen door SSC de Kempen. 

 • De naamgeving van straten en het toewijzen van huisnummers.

Heeft u gevonden wat u zocht?