Bijzondere bijstand en minimaregelingen worden vanaf 1 januari 2024 uitgevoerd vanuit KempenPlus.

Voor meer informatie en voor het aanvraagformulier Eenmalige energietoeslag kunt u terecht op de website van KempenPlus.