Training voor ouders/verzorgers met een kind/kinderen met (vermoeden of kenmerken van) AD(H)D in de leeftijd van 4-12 jaar.