Benoeming nieuwe directeur Samenwerking Kempengemeenten

Het Dagelijks Bestuur van de Samenwerking Kempengemeenten heeft op 5 maart 2024 Ton Pulles benoemd als nieuwe directeur. Hij zal op 1 mei starten in zijn functie. Hij volgt daarmee interim-directeur Johan Vorstenbosch op wiens opdracht is afgerond.

Ton Pulles is de afgelopen jaren werkzaam geweest bij het samenwerkingsverband Metropoolregio Eindhoven en o.a. ambtelijk trekker geweest van de strategische koers van de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant. Ook is hij goed bekend met de Kempengemeenten uit vorige functies bij een van die gemeenten.

“De Samenwerking Kempengemeenten is in een nieuwe fase beland. Ik kijk er ontzettend naar uit om hier samen met de mensen in de organisatie op voort te bouwen. Ik geloof er sterk in dat door het goed organiseren van de uitvoering we waarde kunnen toevoegen voor de samenwerkende gemeenten en daarmee voor de inwoners“. 

foto Ton Pulles
foto Ton Pulles