Voor inwoners met vragen over betaalverzoeken Wmo heeft het CAK een speciaal telefoonnummer 0800 – 0300 (gratis) ingesteld. 

Het CAK verstuurt de komende weken meer betaalverzoeken (betalingsherinneringen) dan gemiddeld. Dit traject loopt tot medio december. Heeft u een betaalverzoek van het CAK voor Wmo ontvangen en heeft u hierover vragen? U kunt vanaf 9 november 2021 contact opnemen met CAK via het speciaal hiervoor ingestelde telefoonnummer 0800 – 0300 (gratis). Voor andere vragen over de eigen bijdrage blijft het telefoonnummer 0800-1925 (ook gratis).