In sommige gevallen kunt u schriftelijk bezwaar indienen als u het niet eens met de beslissing van de gemeente.