In sommige gevallen kunt u schriftelijk bezwaar indienen als u het niet eens met de beslissing van de gemeente.

Bezwaar maken

De beslissing staat in de beschikking. Hierin leest u ook of het in uw geval mogelijk is bezwaar te maken en naar welk adres u uw bezwaarschrift kunt sturen. Voordat u bezwaar maakt, is het verstandig meer informatie in te winnen. 

Ook kunt u hulp krijgen van een onafhankelijke cliëntondersteuner of voor advies contact opnemen met het Sociaal Raadsliedenwerk, Juridisch Loket of uw rechtsbijstandsverzekering. Als u overweegt naar een advocaat te gaan, vraag dan eerst het Juridisch Loket om advies. Hiermee voorkomt u wellicht dat u met extra kosten te maken krijgt. 

Opstellen van bezwaarschrift

Uw bezwaar moet u binnen zes weken na de dag waarop het besluit aan u is gestuurd indienen. Doet u dat te laat? Dan behandelen wij uw bezwaar in principe niet.

Zet in uw bezwaarschrift in ieder geval de volgende informatie:

  • uw naam en adres;
  • datum van uw bezwaar;
  • om welk besluit het gaat;
  • waarom u het niet eens bent met het besluit;
  • uw handtekening.

Behandeling van uw bezwaarschrift

Uw bezwaarschrift wordt behandeld door een onafhankelijke commissie van externe deskundigen. U wordt uitgenodigd om uw bezwaar toe te lichten tijdens een hoorzitting. Een vertegenwoordiger van de afdeling Maatschappelijke dienstverlening wordt hiervoor ook uitgenodigd. Na de hoorzitting geeft de commissie een schriftelijk advies aan het Dagelijks Bestuur van de Samenwerking Kempengemeenten. Deze overweegt vervolgens het advies en neemt een besluit op uw bezwaar.

Beroep indienen

Is uw bezwaar afgewezen? Dan kunt u in sommige gevallen beroep indienen bij de rechter. In het besluit van de gemeente leest u of dit in uw geval kan. U moet het beroep, net als het bezwaar, binnen 6 weken indienen.

Heeft u gevonden wat u zocht?