In sommige gevallen kunt u schriftelijk bezwaar indienen als u het niet eens met de beslissing van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten (GRSK).

Opstellen van een bezwaarschrift

Uw bezwaar moet u binnen zes weken na de dag waarop het besluit aan u is gestuurd indienen. Doet u dat te laat? Dan behandelen wij uw bezwaar in principe niet.

Zet in uw bezwaarschrift in ieder geval de volgende informatie:

  • uw naam en adres;
  • datum van uw bezwaar;
  • om welk besluit het gaat;
  • waarom u het niet eens bent met het besluit;
  • uw handtekening.

Behandeling van uw bezwaarschrift

Uw bezwaarschrift wordt behandeld door een onafhankelijke commissie van externe deskundigen. U wordt uitgenodigd om uw bezwaar toe te lichten tijdens een hoorzitting. Een vertegenwoordiger van de afdeling Maatschappelijke dienstverlening wordt hiervoor ook uitgenodigd. Na de hoorzitting geeft de commissie een schriftelijk advies aan het Dagelijks Bestuur van de Samenwerking Kempengemeenten. Deze overweegt vervolgens het advies en neemt een besluit op uw bezwaar.

Beroep indienen

Is uw bezwaar afgewezen? Dan kunt u in sommige gevallen beroep indienen bij de rechter. In het besluit van de gemeente leest u of dit in uw geval kan. U moet het beroep, net als het bezwaar, binnen 6 weken indienen.

Dwangsom bij te laat beslissen

De afdelingen binnen de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten moeten beslissen op uw aanvraag. Dat geldt ook als u een bezwaarschrift heeft ingediend tegen een beslissing.

U heeft er recht op dat u binnen de wettelijke termijn een beslissing krijgt op uw aanvraag of bezwaar. Is er meer tijd nodig om te beslissen? Dan kan de termijn worden verlengd. U krijgt hierover een bericht.

Is de termijn voorbij en is er dan nog geen beslissing genomen? Dan vraagt u de betreffende afdeling binnen 2 weken alsnog te beslissen. Dit heet een ingebrekestelling.

Komt de beslissing niet, dan is de Samenwerking Kempengemeenten verplicht u een bedrag aan dwangsom te vergoeden.

Meer informatie kunt u lezen op de website van Wetten.overheid.nl over wet dwangsom en beroep niet tijdig beslissen

Heeft u gevonden wat u zocht?