Bodycams voor boa's in de gemeenten Eersel, Oirschot, Reusel-De Mierden

Toezichthouders en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) hebben tijdens de uitvoering van hun werk veel persoonlijk contact met personen. Zij lopen een verhoogd risico om tijdens hun werk te maken te krijgen met incidenten, variërend van verbaal geweld tot fysiek geweld. Uit pilots, onderzoeken en ervaringen van boa’s elders in Nederland die inmiddels met de bodycam werken, blijkt dat het dragen van een bodycam leidt tot de afname van (verbale) agressie en geweld tegen de handhavers en hun veiligheidsgevoel vergroot.

Het primaire doel van de inzet van de bodycam is de-escalatie van een bedreigende situatie ten behoeve van het vergroten van de veiligheid en het veiligheidsgevoel van de boa’s.

In december 2023 heeft de directeur van de Samenwerking Kempengemeenten besloten over te gaan tot de invoering en ingebruikname van bodycams door toezichthouders. Dit zijn met name boa’s die werken in de gemeenten Eersel, Reusel-De Mierden en Oirschot.
De invoering van het gebruik van bodycams past in de verdere professionalisering van de boa’s en in het landelijke beleid waar het betreft de veilige publieke taakuitvoering betreft. Tevens worden de boa’s hiermee goed voorzien om onze leefomgeving nog veiliger te maken!