De Kempengemeenten bieden onafhankelijke cliëntondersteuning aan cliënten. Deze ondersteuning bestaat uit informatie, advies en kortdurende ondersteuning.

Heeft u ondersteuning nodig op het gebied van bijvoorbeeld zorg, welzijn of wonen? Dan kunt u hulp krijgen van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Deze ondersteuner behartigt uw belangen. Een cliëntondersteuner kan u helpen bij bijvoorbeeld:

  • Een gesprek met uw gemeente;
  • Een keukentafelgesprek voor Wmo-ondersteuning;
  • Bespreking van gezinsplan van CJG+;
  • Een aanvraag voor een maatwerkvoorziening;
  • Afspraken met zorgaanbieders als u een maatwerkvoorziening heeft.

Kosten?

Als u gebruik maakt van een cliëntondersteuner, kost dat u niets. De gemeente betaalt namelijk uw cliëntondersteuner. Deze ondersteuner werkt onafhankelijk van de gemeente.

Wilt u meer informatie over cliëntondersteuning? Of wilt u weten welke organisatie cliëntondersteuning kan bieden in uw gemeente? Neemt u dan contact op met het Zorgloket in uw gemeente.

Heeft u gevonden wat u zocht?