De Kempengemeenten willen graag weten wat ouders en jongeren vinden van de jeugdhulp zodat deze goed aansluit bij de wensen en behoeften. Daarom wordt de tevredenheid van de ondersteuning door het CJG+ gemeten in de vorm van vragenlijsten die anoniem ingevuld kunnen worden.

De antwoorden dragen bij aan kwaliteitsverbetering maar helpen ook bij de legitimering van de inzet van voorzieningen en bij het in perspectief plaatsen van individuele klachten.

Er wordt gemeten tijdens de evaluatiemomenten, als het ondersteuningstraject bij het LOT/KTJ/Team toegang beëindigd wordt, als ondersteuning door een specialistische aanbieder beëindigd wordt en na afronding van een activiteit collectieve preventie. De informatie wordt geanonimiseerd geanalyseerd en verwerkt in kwartaalrapportages. Aan de hand daarvan worden verbeteracties uitgezet.

Heeft u gevonden wat u zocht?