De Kempengemeenten willen graag weten wat ouders en jongeren vinden van de jeugdhulp zodat deze goed aansluit bij de wensen en behoeften. Daarom wordt de tevredenheid van de ondersteuning door het CJG+ gemeten in de vorm van vragenlijsten die anoniem ingevuld kunnen worden.