In de Kempengemeenten zijn 83% tot 90% van de cliënten tevreden over de kwaliteit en het effect van de ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit blijkt uit de resultaten van het onderzoek onder cliënten van de Wmo over 2018. Een onafhankelijk onderzoeksbureau voerde voor de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening het onderzoek uit in het voorjaar 2019.

Ten opzichte van 2017 beoordelen de cliënten van de Wmo de dienstverlening gemiddeld iets hoger. Door de ondersteuning van de Wmo gaf bijvoorbeeld tenminste 79% van de mensen aan dat ze nu beter de dingen kunnen doen die ze willen, 84% zich beter kunnen redden en 78% gaf aan dat hun kwaliteit van leven is verbeterd.

Ieder jaar zijn gemeenten verplicht om cliënten van de Wet maatschappelijke ondersteuning te vragen naar hun ervaringen. Voor het onderzoek naar de ervaringen van de Wmo moet een standaard vragenlijst gebruikt worden.