Het Dagelijks Bestuur van Samenwerking Kempengemeenten heeft in de vergadering van 21 december 2021 besloten om de heer Johan Vorstenbosch te benoemen als directeur GRSK voor de periode 10 januari 2022 tot en met 31 december 2022.

Na het vertrek van Benno Cerutti als directeur GRSK heeft het Dagelijks Bestuur besloten om een interim directeur te werven met als belangrijkste opdracht het proces van Opnieuw Verbinden in 2022 succesvol af te ronden.