Directie en afdeling Staf

De afdeling Staf ondersteunt de directie en het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten. De werkzaamheden van de ambtelijk secretaris en het bestuurssecretariaat zijn ondergebracht bij de afdeling Staf. Daarnaast behoren de personele zaken, administratie en Planning & Control tot de taken van de staf. De privacy officer en een functionaris gegevensbescherming voor de Samenwerking Kempengemeenten en de 5 Kempengemeenten zijn ook onderdeel van de afdeling Staf. De Staf wordt door de directeur aangestuurd.