Belangrijk bericht voor bezoekersHeeft u vragen over de energietoeslag?

We ontvangen veel vragen over de afhandeling van de aanvragen voor energietoeslag. Mogelijk kunt u antwoord op uw vraag lezen in de veelgestelde vragen over energietoeslag.

Directie en afdeling Staf

De afdeling Staf ondersteunt de afdelingen, de directie en het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten. De werkzaamheden van de ambtelijk secretaris en het bestuurssecretariaat zijn ondergebracht bij de afdeling Staf. Daarnaast behoren de administratie en Planning & Control tot de taken van de staf. De privacy officer en een functionaris gegevensbescherming voor de Samenwerking Kempengemeenten en de 5 Kempengemeenten zijn ook onderdeel van de afdeling Staf. De Staf wordt door de directeur aangestuurd.