Directie en Staf

De Staf vult haar rol in als ontwikkelaar en ondersteuner voor de organisatie. Zo is het team voortdurend bezig met initiatieven die de organisatie betreffen, waaronder de governance van Samenwerking Kempengemeenten (GRSK), landelijke ontwikkelingen en de toekomstige organisatie. 

Daarnaast ligt bij de Staf de opgave om binnen de gegeven mogelijkheden de bedrijfsvoering te optimaliseren. Deze ondersteuning bestaat uit het secretariaat van bestuur en directie, Planning & Control en uitvoering van financieel administratieve taken, personeelszaken, werkzaamheden op het gebied van websitebeheer, informatiebeveiliging, privacy, gegevensbeheer (waaronder archief) en gegevensbescherming. De functionaris gegevensbescherming (FG) werkt voor de Samenwerking Kempengemeenten (GRSK), participatiebedrijf KempenPlus en de vijf aangesloten Kempengemeenten. Het team wordt aangestuurd door de directeur.