Druk op huishoudelijke ondersteuning

De wachttijden voor huishoudelijke ondersteuning nemen in heel Nederland toe. Ook de situatie in de Kempengemeenten is zorgwekkend. De wachttijd is inmiddels opgelopen naar enkele maanden. De vraag om huishoudelijke ondersteuning is toegenomen terwijl de aanbieders hiervan te maken hebben met oplopende personeelstekorten.

Is er een oplossing?

Het is belangrijk dat huishoudelijke ondersteuning op tijd beschikbaar is voor die inwoners die het écht nodig hebben. Inwoners die de ondersteuning niet zelf kunnen regelen en betalen en ook geen hulp kunnen krijgen van iemand uit de omgeving. Gemeenten en aanbieders onderzoeken daarom naar mogelijke oplossingen. Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt ligt de oplossing echter niet direct voor handen.

Meerdere oplossingsrichtingen zijn belangrijk om de druk op huishoudelijke ondersteuning te verlagen en de zorg beschikbaar te houden voor kwetsbare inwoners. Bijvoorbeeld door deze zorg over klanten te verdelen of op een andere manier te zoeken naar nieuwe collega’s. Maar ook door een beroep te doen op inwoners om voor zichzelf en voor elkaar te zorgen wanneer dit kan. De gemeenten Bergeijk, Eersel, Bladel, Oirschot en Reusel-De Mierden staan voor een samenleving waarin iedereen mee kan doen en inwoners verantwoordelijkheid nemen voor hun rol in de samenleving. 
 

Wat kunt u zelf doen?

Kunt u niet alles zelf meer en heeft u behoefte aan ondersteuning bij het huishouden? Mogelijk kunnen buren, vrienden of familieleden iets betekenen. Is dit niet het geval? Dan kunt u misschien een particuliere schoonmaakhulp inschakelen als deze beschikbaar is. Als de huishoudelijke hulp op een andere manier geregeld kan worden dan via de gemeente, dan neemt het aantal nieuwe aanvragen af en dan kunnen we de zorg blijven bieden aan diegenen die ons het hardst nodig hebben.

Komt u er echt niet uit?

De gemeente organiseert de ondersteuning voor inwoners met een beperking of chronische aandoening die zelfstandig wonen. Dit is geregeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Een melding voor huishoudelijke ondersteuning op grond van de Wmo moet worden gezien als laatste stap, als alle andere mogelijkheden niet voor handen zijn. U leest hier meer over op de onderstaande websites:

gemeente Bergeijk

gemeente Bladel

gemeente Eersel

gemeente Oirschot

gemeente Reusel-De Mierden