CJG+ de Kempen biedt ouders en verzorgers uit de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden verschillende digitale trainingsmodules aan via e-Health

Informatie over e-Health

CJG+ biedt e-Health aan via Minddistrict. Minddistrict is een gebruiksvriendelijke digitale omgeving waarin u kunt werken aan uw hulpvraag op uw eigen tempo en in uw eigen vertrouwde omgeving. Het CJG+ biedt naast modules voor ouders ook online modules aan voor jeugdigen tussen 8 en 20 jaar.

Werkwijze

U gaat thuis aan de slag met online opdrachten en een jeugd- en gezinswerker geeft online feedback. Tijdens het traject kunnen ook face-to-face begeleidingsmomenten ingepland worden, waarin de voortgang wordt besproken. Dit betreft maatwerk, iedere persoon is anders en er wordt dus per persoon een plan gemaakt. 
De onderstaande modules zijn voor ouders / verzorgers:

Module "Breng uw probleem in kaart, route naar herstel"

Deze training geeft cliënten, die aan het begin van hun behandeling staan, een beter beeld van de klachten die ze ervaren en de manier waarop ze hier mee omgaan. Dit helpt cliënt en hulpverlener bij het gezamenlijk bepalen van de doelen en focus voor de behandeling.

Module "Dankbaarheid"

Wilt u meer focussen op de positieve dingen in uw leven? Dit is een hands-on module die u leert dankbaarheidsmomenten te herkennen en in uw routine in te bouwen.

Module "Omgaan met de emoties van uw kind"

Deze module is ontwikkeld voor ouders en opvoeders die moeite hebben met het omgaan met de emoties van hun kind. Het doel van deze module is om ouders handvatten te geven om beter om te gaan met de emoties van het kind.

Module "Opvoedtips"

Het doel van deze module is om ouders en opvoeders handvatten aan te bieden bij het opvoeden van het kind. Onder andere wordt gesproken over: liefde geven, regels stellen, straffen, belonen, negeren, het digitale gedrag van het kind en de rol van de opvoeder.

Module "ADHD voor ouders" 

In deze module leren ouders van een kind met ADHD meer over ADHD. Ook krijgen zij informatie over hoe op een goede manier om te gaan met een kind met ADHD.

Module "ASS voor ouders"

Met deze voorlichtingscursus ASS voor ouders worden ouders van een kind met ASS  geïnformeerd en biedt ondersteuning bij opvoeding.

Wanneer u interesse heeft of meer informatie wilt, kunt u contact  opnemen met CJG+ de Kempen. Afhankelijk van uw hulpvraag wordt samen met u bekeken wanneer u met de module aan de slag kunt gaan.

Heeft u gevonden wat u zocht?