Sinds 2003 werken de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden intensief samen op diverse gebieden. De bedoeling is om op deze manier kwalitatief beter en efficiënter te kunnen werken: samen is immers beter dan alleen.

Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten 

De samenwerking is per 1 januari 2010 begonnen aan een nieuwe fase. Sinds die datum is de samenwerking een gemeenschappelijke regeling met een eigen rechtspersoonlijkheid. Een Algemeen en Dagelijks Bestuur zien toe op de werkzaamheden van de onderdelen van de Samenwerking.

De gebieden waarop intensief wordt samengewerkt binnen de Samenwerking Kempengemeenten zijn op dit moment:

  • maatschappelijke dienstverlening: WMO, jeugdzorg, bijzondere bijstand en schuldhulpverlening
  • vergunningen, toezicht en  handhaving
  • ICT (hardware, software)

Heeft u gevonden wat u zocht?