U kunt schriftelijk per post of digitaal per e-mail een verzoek indienen voor het inzien van een dossier.

Verzoek indienen voor inzage dossier afdeling Maatschappelijke Dienstverlening

U kunt per post of digitaal (e-mail) een schriftelijk verzoek indienen met uw handtekening waarin u schrijft wat uw wens is. Dit verzoek kunt u sturen naar de betreffende afdeling waar uw dossier wordt behandeld.

Binnen 4 weken na ontvangst van uw verzoek ontvangt u per brief een beslissing. Als u toestemming krijgt, wordt met u afgesproken op welke wijze, waar en wanneer u het dossier kunt inzien en wordt uw identiteit gecontroleerd. Als u het dossier niet mag inzien, kunt u bezwaar maken tegen het besluit.

Inzage van uw eigen dossier

U mag weten wat er over uzelf gezegd wordt of opgeschreven wordt in uw dossier. Ook mag u controleren of de gegevens kloppen. Alleen in heel bijzondere gevallen kan inzage in uw eigen dossier geweigerd worden. U heeft echter geen inzage in de persoonlijke werkaantekeningen van de professionals die indrukken, vermoedens of vragen bevatten en bedoeld zijn voor de eigen gedachtevorming.

Inzage dossier van uw kind

Het dossier van uw kind kunt u inzien als hij of zij jonger is dan 16 jaar en u gezag heeft over het kind. U mag het dossier niet inzien als daardoor de veiligheid en/of gezondheid van uw kind gevaar loopt.

Als u gescheiden bent maar wel gezag heeft over uw kind, kunt u het dossier van uw kind onder de 16 jaar in principe inzien. Bij gescheiden ouders moet wel worden bekeken of hiermee de privacy van de andere ouder geen schade oploopt. Het kan dus zijn dat u bepaalde delen uit het dossier van uw kind niet kunt inzien omdat deze informatie over de andere ouder bevatten.

Ouders zonder gezag hebben onder bepaalde voorwaarden wel recht op belangrijke informatie over hun kind. Maar het dossier van hun kind onder de 16 jaar mogen zij alleen inzien als de ouder die wel het gezag heeft daarvoor toestemming geeft. Als het kind 16 jaar of ouder is, is toestemming van het kind nodig.

Gegevens in uw dossier aanpassen

Nadat u het dossier heeft ingezien kunt u schriftelijk bijvoorbeeld vragen gegevens aan te passen als deze niet correct zijn, zoals een verkeerde geboortedatum. Ook kunt u vragen om gegevens te wissen.

Afdeling Maatschappelijke Dienstverlening en CJG de Kempen

Heeft u gevonden wat u zocht?