Overzicht van de vastgestelde jaarrekeningen van de Samenwerking Kempengemeenten.

Jaarrekening en controleverklaring GRSK 2022

Jaarrekening 2018