Wat doet het Crisis Interventie Team (CIT)?

CIT grijpt in bij een crisissituatie waarbij er voor een kind of jongere tot 18 jaar (en/of voor de ouders) een ernstig bedreigende situatie is ontstaan. De veiligheid van het kind en de stabiliteit van het gezin kan niet meer gewaarborgd worden, op korte termijn. Crisissituaties kunnen worden veroorzaakt door gedrag- en/of opvoedproblemen, gezinsproblemen en/of psychische problemen. Een medewerker van Crisis Interventie Team is binnen twee uur ter plaatse. Indien nodig wordt er binnen 24 uur vervolghulp geregeld.

Het Crisis Interventie Team bel je als: 

  • Het gaat om een kind of jongere tot 18 jaar
  • Het kind of de jongere heeft psychische, opvoedings- of gedragsproblemen
  • De problematiek is zo ernstig dat het een gevaar oplevert voor de psychische of lichamelijke gezondheid van het kind, de jongere of de omgeving
  • Er een crisis is in een gezin bijvoorbeeld door kindermishandeling, seksueel misbruik, relatieproblemen en/of psychiatrische problemen van ouders

Contact opnemen met het Crisis Interventie Team (CIT)

Bereikbaarheid per 1-1-2022: Buiten kantoortijden (voor 9.00 uur en na 17.00 uur) en in geval van crisis rondom jeugdigen kunt u contact opnemen met Crisis Interventie Team op telefoonnummer 088-0666987.