Overzicht van de vastgestelde Kadernota's van de Samenwerking Kempengemeenten.

Kadernota GRSK 2024

De Kadernota GRSK 2024 is door het AB op 14-3-2023 vastgesteld.

Kadernota GRSK 2023

Kadernota GRSK 2022

Kadernota GRSK 2021

Kadernota GRSK 2020

Kadernota GRSK 2019