Het Centrum Jeugd en Gezin / CJG+ de Kempen werkt nauw samen met verschillende ketenpartners. Dit zijn partners die ook betrokken zijn bij de jeugd uit de Kempengemeenten.

Onze ketenpartners zijn het onderwijs, verenigingen, (huis)artsen, consultatiebureau, kinderopvang, leerplicht, vluchtelingenwerk, politie, Veilig Thuis en Spoed4Jeugd. Uiteraard wordt in de samenwerking met deze partners de privacy in acht genomen.

Heeft u gevonden wat u zocht?