Het kan gebeuren dat u te maken krijgt met iemand in uw omgeving die problemen heeft of verward gedrag vertoont en zelf geen hulp vraagt. Of misschien veroorzaakt iemand overlast en vermoedt u dat er meer aan de hand is. Maakt u zich ernstige zorgen over iemand uit uw omgeving? Dan kunt u dit melden op Meldpunt Zorgwekkend gedrag(externe link). Ook kunt u tijdens kantooruren bellen met 088 0031 101. 

GGD Brabant-Zuidoost voert het meldpunt in opdracht van de Kempen gemeenten uit. Het meldpunt is er voor inwoners en professionals. Bij een online melding belt de GGD u dezelfde dag terug. Ook wordt er contact opgenomen met de persoon waar de melding over gaat. De GGD onderzoekt of er zorg nodig is. Daarbij werken zij samen met politie, het zorgnetwerk in de wijk en ggz-instellingen. De GGD bekijkt waar nodig de mogelijkheden voor vrijwillige zorg. Wanneer dit niet lukt onderzoeken ze de mogelijkheid tot verplichte zorg. Dit gebeurt met een verkennend onderzoek. 

Is er sprake van een levensbedreigende situatie? Bel dan altijd 112.

Het meldpunt bijzondere zorg vervangt per 1-1-2022 de meldpunten Wet verplichte Geestelijke gezondheidszorg en zorgwekkend gedrag die werden uitgevoerd door de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening van de Samenwerking Kempengemeenten.

Heeft u gevonden wat u zocht?