Meldpunt voor bijzondere zorg

Sinds 1 januari 2022 voert de GGD Brabant-Zuidoost het meldpunt Bijzondere zorg uit voor de Kempengemeenten. Het meldpunt bijzondere zorg vervangt de meldpunten Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en zorgwekkend gedrag dat werd uitgevoerd door de afdeling Maatschappelijke dienstverlening van de Samenwerking Kempengemeenten. 

Heeft u te maken met iemand in uw omgeving die problemen heeft of verward gedrag vertoont en zelf geen hulp vraagt. Of misschien veroorzaakt iemand overlast en vermoedt u dat er meer aan de hand is. Maakt u zich ernstige zorgen over iemand uit uw omgeving? Dan kunt u dit voortaan melden op Meldpunt Zorgwekkend gedrag. Ook kunt u tijdens kantooruren bellen met 088 0031 101.

Het meldpunt is er voor inwoners en professionals. Bij een online melding belt de GGD u dezelfde dag terug. Ook wordt er contact opgenomen met de persoon waar de melding over gaat. De GGD onderzoekt of er zorg nodig is. Daarbij werken zij samen met politie, het zorgnetwerk in de wijk en ggz-instellingen. De GGD bekijkt waar nodig de mogelijkheden voor vrijwillige zorg. Wanneer dit niet lukt onderzoeken ze de mogelijkheid tot verplichte zorg. Dit gebeurt met een verkennend onderzoek.